Ciekawe

Nadać pięknej formie odpowiednią treść

Czym jest piękno? Wartością estetyczną, którą estetyka próbuje dookreślić, a sztuka wyrazić. Tymczasem piękno pozostaje w dużej mierze niewyrażalne i nie do opowiedzenia. Pozornie łatwe do wskazania, ale tak naprawdę niezwykle skomplikowane, co potwierdza współczesność i dokonywane w niej wybory estetyczne. Kolejne epoki próbowały zdefiniować piękno. Określały je na swój własny sposób.

Trudna estetyka współczesności

XX wiek przyniósł sporo twórczego zamieszania. Obalono klasyczne kanony piękna. Proponując w ich miejsca dzieła interpretacyjne i zaskakujące od strony formalnej. Granica między tym, co przynależy do sztuki a co do dziwności czy też zwyczajności z drugiej strony, została zatarta. Potwierdzają to chociażby drobne prace-przedmioty Picassa czy dzieła spod znaku surrealizmu i dadaizmu. Nie tylko odpowiedź na pytanie, czym jest sztuka, stała się trudniejsza. Także odpowiedź na pytanie: czym w ogóle jest piękno?

Piękne wizualizacje

Odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać m.in. w obszarze architektury. Na cgwisdom.pl znajdziemy wiele intersujących kursów online, także tych dotyczących tworzenia w nowoczesności. Na przykład SketchUp wizualizacje to przykład kursu, który prowadzi doz dobycia umiejętności tworzenia pięknych wizualizacji architektonicznych.

Klasyczne piękno w nowoczesności

XXI wiek kontynuuje dowolność w myśleniu o pięknie. Jednocześnie obok tego nurtu nadal zachwyca nas klasyka. Doskonała forma pojmowana jest jako zgodność z zawartą treścią, symetria, idealne proporcje, zachowanie zasady złotego środka. Widać to wszystko zwłaszcza w projektach architektonicznych, nawet jeśli nawiązują do dwudziestowiecznego konstruktywizmu czy minimalizmu, to wciąż potwierdzają pragnienie klasycznej formy.

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/139126/Jakie-auto-wybrac-by-nie-przeplacac-za-ubezpieczenie rs-gisor.org https://beesafe.pl/porady/historia-pojazdu-z-niemiec/