Ciekawe

  Jak poznawać język obcy?

Zastanówmy się najpierw co to w ogóle znaczy poznawać język obcy? Czy poznawanie języka polega na nauce słownictwa, gramatyki, regułek i zasad? Oczywiście też, ale to nie wszystko! Język jest o wiele bogatszym pojęciem, z wielkości którego nie każdy zdaje sobie sprawę. Za znaczeniem “języka obcego” kryje się niesamowicie obszerne zagadnienie, obejmujące zarówno wymienione wyżej – gramatykę, słówka czy regułki, ale także mowę, intonację, akcentowanie, użycie i zastosowanie języka, a także wiele innych pojęć!

Jak poznawać język obcy?

Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest prosta. Nie ma również jednoznacznej, dobrej i poprawnej odpowiedzi. Każdy z nas ma inne potrzeby, preferencje i zdolności. Dla wielu osób już samo opanowanie wiedzy pozwalającej komunikację za pomocą względnie poprawnych prostych zdań jest sukcesem, o którym będą wspominali na każdym spotkaniu rodzinnym. Oczywiście babcia będzie pękała z dumy, że wnuczek tak świetnie rozumie po angielsku, ale czy dla każdego z nas, czy dla Ciebie będzie to satysfakcjonujące?

To pierwsze i fundamentalne pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć! Od tego zależy najskuteczniejszy sposób nauki języka obcego. Musisz określić sobie cel, do którego będziesz się nieustannie przybliżał. Warto wzbudzić w sobie wolę małego oszusta, który ten cel będzie wypychał dalej i dalej!

Jeśli chcesz zostać mistrzem scrabble, krzyżówek i gier słownych to przede wszystkim skupisz się na poznawaniu jak największej ilości słówek – to logiczne. Jednak nie dla każdego taki sposób będzie dobry i optymalny.

Swobodne porozumiewanie się

Zastanówmy się co w przypadku, gdy ktoś będzie miał zupełnie inny cel – chęć swobodnego porozumiewania się ze wszystkimi osobami na Wyspach Brytyjskich. Sama znajomość słownictwa raczej niewiele mu pomoże. Nauka pełnych zdań i wyrażeń na pewno będzie skuteczniejsza w takim przypadku, ale czy wystarczająca? Czy osoba, która pozyskiwała wiedzę jedynie z druku będzie w stanie skutecznie rozmawiać twarzą w twarz z innymi ludźmi?

Podstawową kwestią jest chęć poznania i rozwoju – bez naszej dobrej woli nic z tego nie będzie! Drugą, równie ważną sprawą jest dobór odpowiedniego celu oraz środków i narzędzi, które pozwolą nam podążać do niego jak najszybciej i najskuteczniej. Droga na szczyt tabeli w scrabble zapewne wiedzie przez słowniki i inne zbiory słówek, a z kolei nic tak nie uczy rozmowy i rozumienia mowy w języku obcym jak właśnie rozmawianie z wieloma innymi ludźmi!

Artykuł powstał przy współpracy z: Speakin.pl

ying.com.pl aria.org https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/