Dom i Wnętrze

Deweloper a spółdzielnia mieszkaniowa

W codziennym obrocie nieruchomościami, pojęcia związane z handlem nimi, często są ze sobą mieszane i mylone. Nic w tym dziwnego – każdy podmiot, który oddziałuje na inne podmioty na rynku deweloperskim, ma prawnie zdefiniowane prawa i obowiązki, związane z jego statusem. Często różnica pomiędzy nimi jest bardzo subtelna… Tak jest na przykład ze spółdzielnią mieszkaniową i deweloperem.

Kim jest deweloper?

Deweloper,n to podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą, który opiera ją na obrocie nieruchomościami. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wiąże się on z Klientami w oparciu o umowę deweloperską.

Mówiąc potocznie, deweloper nie jest zbyt związany ze swoim Klientem. Tak naprawdę, może on albo sprzedać mu dom, albo też – odkupić go od niego. W każdym przypadku, obowiązywać będzie wyłącznie umowa deweloperska. i nic więcej oprócz tego.

Spółdzielnia mieszkaniowa

A teraz weźmy pod uwagę rolę, jaką ma spółdzielnia mieszkaniowa w obrocie nieruchomościami. Co ważne, rola ta jest znacznie mniejsza, niż w przypadku dewelopera. Owszem, spółdzielnia może prowadzić działalność deweloperską, ale… nie jest to jej główny cel.

Rolą spółdzielni, jest poprawianie jakości życia członków, wchodzących w jej skład. I to jest właśnie główną różnicą, pomiędzy klasycznie rozumianym deweloperem a spółdzielnią mieszkaniową. Warto też pamiętać, że to spółdzielnia jest odpowiedzialna za budowę mieszkań dla swoich członków.

Małe, wielkie różnice

Tak naprawdę, różnice pomiędzy jednym a drugim podmiotem, wcale nie są aż tak duże. Spółdzielnia, tak jak wspominaliśmy wcześniej, może prowadzić działalność deweloperską. Nie jest to jednak jej główny cel.

W przypadku dewelopera, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jego rolą jest tylko to, by dostosować posiadaną przezeń nieruchomość, do potencjalnego Klienta. Dlatego celem tego podmiotu jest sprzedaż danej nieruchomości i uzyskanie dzięki temu określonego dochodu. W przypadku spółdzielni, cele są zupełnie inne i koncentrują się na jej członkach.

Materiały do tekstu udostępniła firma Partner Capital – deweloper Wrocław

zobacz https://beesafe.pl/porady/mandat-z-fotoradaru/ zobacz