Zdrowie i Uroda

Zadania poradni rehabilitacyjnej w Krakowie

Poradnia rehabilitacyjna

Ograniczenie w ruchliwości stawów jest częstą dolegliwością osób w starszym wieku. Ograniczenia takie, choć mało widoczne są szczególnie uciążliwe i bardzo utrudniają codzienne funkcjonowanie. W większości przypadków podawanie leków skutkuje jedynie wyeliminowaniem bólu związanego z poruszaniem jednak nie wpływa na zwiększenie możliwości motorycznych pacjenta. Konieczne jest prowadzenie rehabilitacji poprzez ćwiczenia mające przywrócić, chociaż w pewnym stopniu utracone zdolności.

Jeśli nie jest konieczny pobyt pacjenta w ośrodku zadaniami takimi zajmuje się poradnia rehabilitacyjna. Kraków umieścił swoją poradnie w pobliżu centrum rehabilitacyjnego a personel poradni składa się w specjalistów zatrudnionych w tym centrum. Umożliwia to zaoferowanie pacjentom opieki na najwyższym poziomie. W poradni prowadzona jest wstępna diagnostyka pozwalająca na przybliżone określenie rodzaju problemu i zaproponowanie podstawowej terapii. Prowadzone są również konsultacje w celu jak najlepszego dostosowania terapii do pacjenta.

Poradnia rehabilitacyjna Kraków to również miejsce gdzie prowadzone są dzienne zajęcia dla pacjentów nieprzebywających w ośrodku rehabilitacyjnym. Pacjenci oraz ich najbliżsi mają możliwości zapoznania się z planami ćwiczeń, oraz prawidłowym sposobem wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci oraz osób starszych, które mogą mieć problemy z samodzielnym prawidłowym wykonywaniem poszczególnych zaleceń. Ponieważ poradnia rehabilitacyjna Kraków ściśle współpracuje z centrum rehabilitacyjnym pacjenci mają również możliwości korzystania z wybranego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu centrum. Korzystanie przez pacjentów z porad oraz ćwiczeń w poradni jest objęte ubezpieczeniem NFZ, dzięki czemu pacjenci nie ponoszą dodatkowych kosztów.

W ramach poradni pacjenci mają również możliwość skorzystania z dokonywanej okresowo indywidualnej oceny postępów rehabilitacji. Pacjenci prawidłowo i regularnie wykonujący zalecone ćwiczenia powinni obserwować u siebie wzrost ruchliwości stawów oraz zmniejszenie bólu pojawiającego się w czasie ruchu. Brak takich zmian lub ich bardzo powolne pojawianie się będzie świadczyć o niedokładnym wykonywaniu zaleceń lub o konieczności zmiany dotychczas wykonywanych ćwiczeń i zabiegów. Pacjent nie powinien w żadnym przypadku odczuwać pogorszenia swojego stanu zdrowia. Objawy takie będą wskazaniem do szybkiego przeprowadzenia ponownej diagnostyki.

Poradnię rehabilitacyjną w Krakowie znajdziesz na rehabilitacja-rst.pl