Biznes

Czym są systemy typu SCM?

Comarch ERP XL

Zarządzanie w łańcuchu dostaw (SCM, ang. Supply Chain Management) jest to, mówiąc najprościej, zarządzanie przepływem towarów. Obejmuje przemieszczanie i magazynowanie surowców, zapasów oraz zarządzanie produktami od produkcji do momentu jego dotarcia do odbiorcy ostatecznego.

Sieć połączona – zarządzanie łańcuchem dostaw

Połączone lub powiązane ze sobą sieci, kanały i węzły przedsiębiorstwa są zaangażowane w produkcję i świadczenie usług, których wymagają klienci na końcu   łańcucha dostaw. Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM odbywa się w celu tworzenia wartości netto, budowy infrastruktury konkurencyjnej, wykorzystując logistykę międzynarodową, synchronizację podaży do popytu i pomiaru globalnej wydajności. System SCM wykorzystuje w dużym stopniu obszary operacji zarządzania, logistyki, zaopatrzenia i technologii informatycznych i dąży do zintegrowanego podejścia. A już zwłaszcza gdy połączony zostanie z systemami klasy ERP, takimi jak Comarch ERP XL.

Efekty implementacji SCM

Zarządzanie łańcuchem dostaw to podejście, które obejmuje zarządzanie ruchem surowców, niektóre aspekty wewnętrznego przetwarzania materiałów na gotowe wyroby, oraz przepływ towarów gotowych na zewnątrz organizacji i do konsumenta końcowego. Organizacje starają się skupić na kluczowych kwestiach i działać bardziej elastycznie, zmniejszając ilość własność surowców źródeł i kanałów dystrybucji. Funkcje te są coraz częściej zlecane dla firm, które mogą sprawniej prowadzić działalność, a co za tym idzie bardziej ekonomicznie. Efektem jest zwiększenie liczby organizacji, które zaspokajają potrzeby klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kontroli codziennych operacji logistycznych. Celem zarządzania łańcuchem dostaw jest poprawa zaufania i współpracy pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw, co wpływa na dostępność zapasów oraz prędkość przepływu zapasów.